Działalność


DZIAŁALNOŚĆ

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku jest instytucją kultury podległą samorządowi i realizuje określone statutem zadania polegające na zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.

 

Do zadań realizowanych przez Bibliotekę należy:

 • gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym,
 • prowadzenie działalności informatyczno - bibliograficznej,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 • udzielanie bibliotekom szkolnym pomocy fachowej,
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

Biblioteka pełni funkcję głównego ośrodka informacji bibliotecznej. W celach edukacyjnych 
w 2006 roku, w bibliotece została uruchomiona czytelnia internetowa „IKONKA” z trzema stanowiskami komputerowymi. Co roku - w bibliotece - z Internetu korzysta ponad 2,5 tysiąca osób. Komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu służą mieszkańcom gminy Jedlińsk.

 


» Ramowy program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku

Polecamy

       

Statystyki

1019
Ilość czytelników
23149
Ilość wypożyczonych książek
432
Ilość wypożyczonych czasopism
604
Ilość osób korzystających z bezpłatnego internetu

Kontakt

 • Adres
 • ul. Warecka 4,
  26-660 Jedlińsk