Klauzula RODO


RODO - Powołanie Inspektora Ochrony Danych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku ul. Warecka 4

Izabela Remjasz

e-mail: iod@pik.radom.pl 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U.UEL 119 z 04.05.2016r.) informuje się, iż:

1)       Administratorem danych osobowych czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku.

2)       Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest Izabela Remjasz, adres email: iod@pik.radom.pl

3)       Dane czytelnika będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator(art. 6 ust. 1pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadomienia o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016r.

4)       Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;

5)       Dane czytelnika będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych czytelnika będą firmy windykacyjne, firmy wspierające obsługę informatyczną;

6)       Dane czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz zwrócono książkę ;

7)       Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)       Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

                                      


Polecamy

       

Statystyki

1019
Ilość czytelników
23149
Ilość wypożyczonych książek
432
Ilość wypożyczonych czasopism
604
Ilość osób korzystających z bezpłatnego internetu

Kontakt

  • Adres
  • ul. Warecka 4,
    26-660 Jedlińsk