Historia


1948 - W miejscowej świetlicy zostaje założona biblioteka. Małym księgozbiorem opiekuje się Helena Jarzyńska, a po jej wyjeździe funkcję bibliotekarza pełni nauczyciel Czesław Elżanowski.

1951 - Kierownikiem Biblioteki Gminnej a później Gromadzkiej jest Antoni Ziembicki.

1954 - Biblioteka otrzymuje nowy lokal przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej.

1967 - Biblioteką kieruje Maria Bartula. 1968 Kierownikiem biblioteki zostaje 
Marta Ciesielska.

1971 - Księgozbiór biblioteki zostaje przeniesiony do Domu Strażaka przy 
ul. Warszawskiej.

1974 - Kierownikiem biblioteki jest Krystyna Michalska, były kierownik Gromadzkiej Biblioteki w Jastrzębi.

1982 - Odchodzi na urlop wychowawczy Krystyna Michalska. Funkcję kierownika pełni Grażyna Wąsik.

1986 - Biblioteka zmienia swoją siedzibę. Jest przeniesiona do starej Szkoły Podstawowej przy ul. Św. Wojciecha.

1990 - Biblioteka ponownie zmienia lokal. Przenosi się do dwóch sal w tym samym budynku, ale o zmniejszonej powierzchni. Komisja do Spraw Kultury, Oświaty 
i Spraw Społecznych przy U.G. zdecydowała o zaprzestaniu działalności punktów bibliotecznych na terenie gm. Jedlińsk.

1991 - Zapadają decyzje władz gminy o likwidacji etatów w bibliotekach.

1997 - Przestają działać filie biblioteczne w Bierwcach i Ludwikowie.

1999 - W maju biblioteka przenosi się do wyremontowanych pomieszczeń po Urzędzie Gminy przy ul. Krótkiej 1.

2001 - Zostaje zlikwidowana filia biblioteczna we Wsoli.

2004 - Uchwałą Rady Gminy Jedlińsk zostaje zlikwidowana jednostka budżetowa pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku.

2005 - Powstaje instytucja kultury występująca pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku. Nadaje się jej statut. Na stanowisko Dyrektora GBP Wójt Gminy powołuje dotychczasowego kierownika biblioteki Grażynę Wąsik.

2007 - Na emeryturę odchodzi Dyr. Grażyna Wąsik. W wyniku postępowania konkursowego nowym Dyrektorem zostaje Bożena Starzyńska.

 


Statystyki

1009
Ilość czytelników
18726
Ilość wypożyczonych książek
3787
Ilość wypożyczonych czasopism
1184
Ilość osób korzystających z bezpłatnego internetu

Kontakt

  • Adres
  • ul. Warecka 4,
    26-660 Jedlińsk