blog img

"CYFROWE GOK-I"


2021-06-02 12:16

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku została beneficjentem projektu "Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim".

Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 48 pracowników zatrudnionych w 40 gminnych samorządowych jednostkach kultury oraz u 384 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty dla pracowników biblioteki oraz dla dzieci i młodzieży z takich zagadnień jak: dziennikarstwo online oraz bezpieczeństwo w sieci.

 

Biblioteka otrzymała 6 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz materiały dydaktyczne, które będą wykorzystywane w trakcie szkoleń.

 

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
Statystyki

977
Ilość czytelników
16821
Ilość wypożyczonych książek
1841
Ilość wypożyczonych czasopism
140
Ilość osób korzystających z bezpłatnego internetu

Kontakt

  • Adres
  • ul. Warecka 4,
    26-660 Jedlińsk