AKTUALNOŚCI

HISTORIA

PUBLIKACJE O GMINIE

ZBIORY

DZIAŁALNOŚĆ

GALERIA

REGULAMIN-RODO

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Urząd Gminy w Jedlińsku

 


Miejska Biblioteka Publiczna
w Radomiu

 

 

Licznik: 215637

DZIAŁALNOŚĆ

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku jest instytucją kultury podległą samorządowi i realizuje określone statutem zadania polegające na zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.

 

Do zadań realizowanych przez Bibliotekę należy:

  • gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym,
  • prowadzenie działalności informatyczno - bibliograficznej,
  • popularyzacja książki i czytelnictwa,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
  • udzielanie bibliotekom szkolnym pomocy fachowej,
  • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

Biblioteka pełni funkcję głównego ośrodka informacji bibliotecznej. W celach edukacyjnych
w 2006 roku, w bibliotece została uruchomiona czytelnia internetowa „IKONKA” z trzema stanowiskami komputerowymi. Co roku - w bibliotece - z Internetu korzysta ponad 2,5 tysiąca osób. Komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu służą mieszkańcom gminy Jedlińsk.


Copyright © 2009 dla GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JEDLIŃSKU